18 maja 2019

ZERÓWKA

Nasza ZERÓWKA to bezpieczny MOST pomiędzy przedszkolem, a szkołą!

 

Zerówka jest pierwszym obowiązkowym etapem edukacji, a jej ukończenie to warunek konieczny do podjęcia dalszej nauki w szkole podstawowej. Przygotowanie przedszkolne może odbywać się zarówno w przedszkolu, jak i szkole. Warto pamiętać, że zerówka przedszkolna i szkolna realizują TĘ SAMĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ.

W naszej zerówce, dziecko ma szansę dojrzeć emocjonalnie do nauki w szkole, a także poszerzyć swoje kompetencje poznawcze w bezpiecznej atmosferze. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, ogólny rozwój fizyczny, motoryczny, percepcję wzrokową, słuchową oraz rozwój poznawczy, pomagając w ten sposób w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

Co zapewniamy w ramach naszej ZERÓWKI?

 • Realizacja Podstawy Programowej – roczne przygotowanie przedszkolne
 • Codzienne zajęcia z języka angielskiego
 • Nauka drugiego języka – język hiszpański (2x w tygodniu)
 • Zajęcia z kodowania, czyli wstęp do edukacji medialnej. Rozwijanie kompetencji cyfrowych.
 • Kształcenie matematyczne wg. „Dziecięcej Matematyki” prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, z wykorzystaniem darów Froebla
 • Nauka czytania i pisania – glottodydaktyka, metoda krakowska, Metoda Dobrego Startu
 • Zajęcia taneczno-muzyczne
 • Edukacja rozwijająca kreatywność
 • Zajęcia logopedyczne
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz bieżąca diagnoza osiągnięć dziecka
 • Atrakcyjne wydarzenia tematyczne (warsztaty edukacyjne, wycieczki)
 • Całodzienne wyżywienie – 4 posiłki (śniadanie, obiad, I podwieczorek i II podwieczorek)
 • Zajęcia realizowane dodatkowo tj. taniec, aikido, programowanie, ceramika, zajęcia teatralne, szachy (dodatkowo płatne)
 • Niepowtarzalny, domowy i ciepły klimat – warunki sprzyjające do nauki i zabawy!

Zerówka w szkole czy przedszkolu?

Przedszkole jest z pewnością miejscem, w którym podstawową metodą nauczania jest nauka poprzez zabawę, co wcale nie oznacza, że dziecko uczy się mniej. Jest wprost przeciwnie. To właśnie dzięki zabawie dzieci skuteczniej, chętniej i w bardziej przystępny dla siebie sposób przyswajają nowe wiadomości, a co najważniejsze robią to z wielką radością, bo czasami nawet nie zdają sobie sprawy, ile nauczyły się dzięki danej zabawie.

Kontynuowanie zerówki w warunkach przedszkolnych to niezmienianie dziecku przyjaznego otoczenia. Dziecko ma poczucie, że stoi przed nim bardzo ważny czas zerówki, ale nie zmienia swojego środowiska, w którym dobrze się czuje. Pozostaje pod opieką ulubionych nauczycieli, którzy znają dziecko, są świadomi jego możliwości, zdolności i kompetencji.

Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę aspekt organizacyjny. Przedszkole niepubliczne pracuje również w wakacje, ferie zimowe, dni wolne od nauki, szkoła niestety nie. Warto mieć świadomość, że decydując się na zerówkę szkolną, musimy mieć pomysł na to, w jaki sposób zorganizujemy opiekę nad dzieckiem przez około 60 dni w roku. W przedszkolu dziecko ma zapewnioną opiekę w godzinach pracy placówki oraz pełne wyżywienie.

W przedszkolu program zajęć jest zdecydowanie bardziej urozmaicony. Dziecko realizujące program zerówki ma dostosowany szereg zajęć dodatkowych, takich jak wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty edukacyjne, zajęcia manualne przeplatane z zajęciami ruchowymi, które pozwalają rozwijać się dziecku zgodnie z jego potrzebami.

Prawda jest taka, że niezależnie od decyzji, która zostanie podjęta będzie to DOBRY WYBÓR! Musimy działać w zgodzie ze sobą, ponieważ wtedy dziecko wyczuje nasze pozytywne nastawienie i będzie czekać z radością na zerówkową przygodę.