8 maja 2019

Cennik

WPISOWE (bezzwrotna wpłata, pobierana jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce) – 900 zł

CZESNE (opłata miesięczna)

– 1600 zł – przy całodziennym pobycie dziecka w godz. 7:30-18:00

– 1450 zł – przy pobycie dziecka „na pół dnia” w godz. 7:30-14.00

W ramach czesnego zapewniamy:
 • całodzienną opiekę pedagogiczną
 • 3 lub 5 nielimitowanych posiłków w zależności od długości pobytu dziecka w przedszkolu (w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka zwracamy stawkę żywieniową za każdy dzień)
 • zajęcia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • zajęcia z Dziecięcej Matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • język angielski – CODZIENNY kontakt poprzez ruch, gry i zabawę
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne – 2x w tygodniu
 • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy – 1x w tygodniu
 • zajęcia ruchowe wg. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zajęcia plastyczne – (codziennie) rozwijamy twórczą aktywność dzieci i ich potrzebę otwierania się na świat
 • atrakcje w przedszkolu (przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, poznawanie zawodów tj. policjant, weterynarz, strażak)
 • zajęcia ekologiczno-przyrodnicze – pokazujemy naszym przedszkolakom, że mały człowiek może zrobić dla świata wiele dobrego. Poznajemy przyrodę, opiekujemy się zwierzątkami, a w przedszkolnym ogródku sadzimy rośliny, warzywa i kwiaty
 • zajęcia małego podróżnika – przybliżamy dzieciom świat. Odkrywamy różne zakątki naszego globu, poznajemy kultury, obyczaje oraz kuchnie innych narodów
 • zajęcia małego naukowca – rozbudzamy wyobraźnie i naturalną ciekawość przedszkolaków. Wspólnie wyjaśniamy sekrety nauki i prawa rządzące naturą. Dzieci mogą samodzielnie eksperymentować i przeprowadzać doświadczenia
 • opiekę logopedy (ćwiczenia profilaktyczne buzi i języka)
 • opiekę psychologa
 • ubezpieczenie NNW