18 maja 2019

Doświadczenie

Nasze przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku. Stoją za nami ponad 12-letnie doświadczenie, sprawdzone zasady, zaangażowani nauczyciele i zaufanie setki rodziców.

Nasi pierwsi absolwenci są już w liceum 🙂

Filarem naszego przedszkola jest wyspecjalizowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli wychowania przedszkolnego to osoby z sercem i ogromnym entuzjazmem, dzięki czemu w Jeżykowej Dolince osiągamy doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dla naszych wychowanków stworzyliśmy możliwie najlepsze warunki. Empatia, pomysłowość i zmysł artystyczny naszych nauczycieli pozwala dzieciom uczyć się w twórczej i beztroskiej atmosferze.

W naszym przedszkolu najważniejszy zawsze był PRZEDSZKOLAK, duszą – NAUCZYCIEL, a dumą – ABSOLWENCI. Zgodnie z opiniami nauczycieli szkolnych i rodziców, dzieci kończące nasze przedszkole są świetnie przygotowane oraz osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Nasi absolwenci z powodzeniem dostają się do wybranych szkół prywatnych i społecznych.