18 maja 2019

Angielski

„With languages, you are at home anywhere”

Nauka języka angielskiego w Jeżykowej Dolince prowadzona jest w ramach czesnego CODZIENNIE.

Angielski to najpopularniejszy język, którym można porozumiewać się na całym świecie. Warto więc wykorzystać naturalne zdolności małego dziecka, które nie wstydzi się popełniać błędy i nie ma oporów przed mówieniem. Według językoznawców najlepszym okresem do nauki języka obcego jest wiek przedszkolny, czyli okres od trzeciego do piątego roku życia. Umysł dziecka jest bardzo chłonny, a przedszkolaki posiadają naturalną ciekawość świata. Dlatego warto zapewnić dzieciom naukę języka angielskiego jak najwcześniej.

Opiekę metodyczną nad zajęciami z języka angielskiego w naszym przedszkolu prowadzi Szkoła Językowa POLIGLOTEK.

Nauka w pierwszym okresie życia powinna być realizowana tylko poprzez ciekawe i przyjemne obcowanie z językiem, urozmaicone gry i różne formy zabawy. Wówczas język przyswajany jest w sposób naturalny, szybki i bez większego wysiłku. NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ to sposób, w jaki uczymy języka angielskiego w Jeżykowej Dolince.

Metody nauczania języka angielskiego w naszym przedszkolu:

  • metoda TPR (Total Physical Response) – polega na reagowaniu ruchem i ciałem na nowe zwroty i słówka. Dzieci naśladują nauczyciela i uczą się, że dany zwrot można skojarzyć z określoną czynnością. Metoda niezwykle skuteczna względem najmłodszych dzieci, która pozwala zaspokoić silną potrzebę ciągłego ruchu.
  • Metoda komunikacyjna (Communicative approach) – ukierunkowana na kształtowanie od najmłodszych lat sprawności językowych takich jak mówienie i słuchanie. Cel ten jest osiągany poprzez zastosowanie różnego rodzaju gier i zabaw, zgadywanek, dialogów komunikacyjnych oraz odgrywanie ról. Dzieci biorą aktywny udział i zachęcane są do używania tylko języka obcego.
  • Metoda naturalna (Natural Approach) – polega na używaniu jak najprostszego języka, bez zbędnych czy zbyt skomplikowanych komunikatów, wspieraniu wypowiedzi gestami, powtarzalności na każdych zajęciach.
  • Metoda audiolingwalna (Audio-lingual method) – opiera się na słuchaniu i powtarzaniu zasłyszanych fraz. W metodzie tej ważna jest optymalna stymulacja charakterystycznej dla małych dzieci wysokiej wrażliwości słuchowej, łatwości zapamiętywania melodii czy elastyczności aparatu mowy. Pomaga to w wypracowaniu naturalnego akcentu i ułatwia naukę języka w późniejszych etapach edukacji. . Techniki stosowane w tej metodzie: śpiewanie piosenek; uczenie się wierszy, rymowanek, odgrywanie scenek,
  • Metoda audiowizualna (Audio-visual teaching method) – wspiera proces nauczania języka wszelkimi materiałami audio (nagrania odgłosów, piosenki, wierszyki) i wizualnymi (karty obrazkowe, ilustracje, plakaty, filmy), co pomaga w zrozumieniu znaczenia wprowadzanego na zajęciach materiału bez konieczności tłumaczenia słownictwa na język ojczysty. Stymuluje także zdolności komunikacyjne.