18 maja 2019

Autorskie i ogólnopolskie projekty

Stawiamy na kreatywność i innowacyjność! Tworzymy własne programy dydaktyczne. Uczestniczymy w różnych projektach i programach ogólnopolskich m.in:

  • Piękna nasza Polska cała
  • Mamo, Tato wolę wodę!
  • Akademia Aquafresh
  • Akademia Wyobraźni
  • Akademia Zdrowego Przedszkolaka
  • Bezpieczny Przedszkolak
  • Kraina Muzyki

Nasze nauczycielki zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej tworząc autorskie programy nauczania m.in.:

“Podróże ekologiczne z Pszczółką Mają” (Zdobywamy, poszerzamy i utrwalamy wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z różnorodnymi ekosystemami. Bierzemy aktywny udział w inicjatywach społecznych na rzecz ochrony środowiska tj. zbiórka makulatury na rzecz ratowania koni, zbiórka elektrośmieci, sadzenie drzewek)

“Kto Ty jesteś?” (Kształtujemy poczucie tożsamości narodowej i regionalnej. Kultywujemy nasze tradycje i zwyczaje. Poznajemy różne obrzędy, tańce, stroje, legendy, język, przyśpiewki, zabytki architektury charakterystyczne dla różnych regionów Polski).