Zajęcia podstawowe i dodatkowe

ZAJĘCIA PODSTAWOWE (w ramach czesnego):

 • całodzienna opieka pedagogiczna
 • 5 nielimitowanych posiłków (w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka zwracamy stawkę żywieniową za każdy dzień)
 • zajęcia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • zajęcia z Dziecięcej Matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • kontakt z językiem angielskim poprzez ruch, gry i zabawę – 2x w tygodniu (Metoda Helen Doron Early English)
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne – 2x w tygodniu
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy – 1x w tygodniu
 • zajęcia ruchowe wg. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zajęcia plastyczne – (codziennie) rozwijamy twórczą aktywność dzieci i ich potrzebę otwierania się na świat
 • atrakcje w przedszkolu (przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, poznawanie zawodów tj. policjant, weterynarz, strażak)
 • zajęcia ekologiczno-przyrodnicze – pokazujemy naszym przedszkolakom, że mały człowiek może zrobić dla świata wiele dobrego. Poznajemy przyrodę, opiekujemy się zwierzątkami, a w przedszkolnym ogródku sadzimy rośliny, warzywa i kwiaty
 • zajęcia małego podróżnika – przybliżymy dzieciom świat. Odkrywamy różne zakątki naszego globu, poznajemy kultury, obyczaje oraz kuchnie innych narodów
 • zajęcia małego naukowca – rozbudzamy wyobraźnie i naturalną ciekawość przedszkolaków. Wspólnie wyjaśniamy sekrety nauki i prawa rządzące naturą. Dzieci mogą samodzielnie eksperymentować i przeprowadzać doświadczenia
 • opiekę logopedy (1x w tygodniu ćwiczenia profilaktyczne buzi i języka)
 • opiekę psychologa (1x w tygodniu)
ZAJĘCIA DODATKOWE (płatne):

 • taniec
 • zajęcia teatralne (drama)
 • aikido
 • ceramika
 • balet
 • dogoterapia
 • szachy
 • nauka gry na instrumencie
 • zabawa z językiem niemieckim, francuskim lub włoskim

Zajęcia dodatkowe organizujemy na potrzeby dzieci i rodziców. Odbywają się w godzinach popołudniowych (14:00-15:00). Zajęcia prowadzą sprawdzeni instruktorzy, lektorzy i trenerzy, specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z ogromnym doświadczeniem oraz umiejętnościami pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Decyzję o wyborze prowadzonych w przedszkolu zajęć dodatkowych podejmują w drodze większości wyboru rodzice.