Program dnia

7:30 – 9:00
1.  Przychodzenie dzieci, zabawy dowolne w wybranym kąciku tematycznym – bezpośredni udział nauczycielki w zabawach, zajęciach rozwijających zainteresowania, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze. Zabawa ruchowa.
2. Przygotowanie do śniadania
9:00 – 9:30
Śniadanie (zupka mleczna/kakao + kanapki z wędliną, nabiałem i warzywami)
9:30 – 12:30
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
1. Zabawy swobodne, zajęcia w małych zespołach lub indywidualne
Ćwiczenia:
• Rozwijające umiejętności wypowiadania się i pamięci
• Usprawniające motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową
• Percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
• Percepcji słuchowej
• Umiejętności matematycznych
2. Zabawy na świeżym powietrzu, spacer, inspirowanie zabaw przez nauczycielkę
• Obserwacje przyrodnicze
• Działalność plastyczna
• Zajęcia ruchowe
3. Zajęcia dodatkowe
• język angielski Helen Doron (wtorek i czwartek)
• rytmika (poniedziałek i środa)
• gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej (piątek)
4. Przygotowanie do obiadu
12:30 – 13:20
Obiad (zupa i II danie: 3x w tygodniu danie mięsne, 1x w tygodniu danie jarskie, 1x w tygodniu ryba)
13.20 – 13:30
Zabiegi higieniczne w łazience – mycie ząbków
13:30 – 15:00
1. Leżakowanie, zabawy wyciszająco-relaksacyjne, czytanie/opowiadanie bajek
2. Przygotowanie do podwieczorku
15:00 – 15:30
Podwieczorek (deser np. domowego wypieku ciasto, kisiel, jogurt + owoce)
15:30 – 18:30
1. Zabawy ruchowe
2. Działania zespołowe, prace indywidualne
3. Utrwalenie nabytej wiedzy, rozwijanie zainteresowań dzieci w działaniach zespołowych i indywidualnych
4. 17:30 – II Podwieczorek (kanapki z wędliną, nabiałem i warzywami)
5. Rozchodzenie się dzieci do domu