Nasza misja

Przedszkole Jeżykowa Dolinka to placówka stworzona przez ludzi kochających dzieci.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy w przedszkolach, wiemy jak ważny jest wszechstronny i pełny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, społecznej, emocjonalnej oraz fizycznej. Dlatego nie jesteśmy placówką o określonym profilu: muzycznym, sportowym czy językowym.
Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności i talenty, które po pierwsze chcemy wydobyć, a w następnej kolejności szlifować. Nie chcemy narzucać zainteresowań. Stworzyliśmy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

Najważniejszym celem dla nas jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i podstaw radzenia sobie w szkole oraz życiu.

Propagujemy pogodne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa przyjemnością. Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane, lubiane i szczęśliwe.

Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. Chcemy wspólnie z Państwem tworzyć szczęśliwe dzieciństwo Waszych pociech. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi dotyczące życia całego przedszkola.
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na spotkania okolicznościowe: „Dzień Mamy i Taty”, „Pasowanie na przedszkolaka”, Pikniki Rodzinne, Spotkania przy Wigilijnym Stole.
Nasze przedszkole jest przyjazne zarówno dzieciom jak i rodzicom.

Wdrażamy działania pedagogiczne, które sprawiają, że dzieci w przedszkolu:

 • Czują się bezpieczne oraz uczą się bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach
  Samodzielnie wykonują czynności związane z samoobsługą, troszczą się o swoje otoczenie, organizują miejsce zabawy i pracy
 • Poznają świat przyrody, uczą się jej poszanowania, są wdrażane do zdrowego stylu życia
 • Podejmują zabawy, które pozwalają im zaspokajać potrzeby ruchu oraz badania i doświadczania rzeczywistości, uczą się zgodnego współdziałania i wykonywania przydzielonych ról i zadań
 • Aktywnie poznają najbliższe środowisko, przeżywają radość z odkrywania nowych zjawisk i sytuacji, są ciekawe świata
 • Wypowiadają się i wyrażają swoje emocje poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 • Żywo reagują na losy bohaterów literatury dziecięcej, analizują i oceniają ich zachowania
 • Ustalają i przestrzegają reguły postępowania w społeczności przedszkolnej, podejmują próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Interesują się czytaniem, pisaniem i liczeniem

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
Znając siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

NASZ ABSOLWENT:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posiada pełne kompetencje pod kątem dojrzałości szkolnej
 • jest samodzielny, akceptuje siebie, zna swoje mocne strony
 • jest zainteresowany nauką i książkami
 • ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym
 • współdziała w zespole, potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi, tolerancyjny
 • lubi aktywny udział w zadaniach i działaniach twórczych
 • jest wrażliwy estetycznie
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem