Co nas czeka ciekawego w Jeżykowej Dolince w MAJU?

8-12 maj – Tydzień Amerykański
24 maj – godz. 15:30 Uroczystość „Dzień Mamy i Taty” – grupa Motylki i Biedronki
26 maj – godz. 15:30 Uroczystość „Dzień Mamy i Taty” – grupa Żabki i Jeżyki
29 maj – WYCIECZKA do Wioski Indiańskiej OYATE